ПОСТОЉЕ ЗА ЦИЛИНДРИЧНИ ОСИГ. 14X51 PMX-14, 3P 485205, DF SA

1.312 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-50 A(AC 22B); НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC, 750 V DC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P; ДИМЕНЗИЈА-78.9mm ШИРИНА; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1,5-35)mm2.