КАБЕЛ СОЛАРЕН H1Z2Z2-K 1×4 ЦРНА – DE

54 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 55 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 1000 V; НОМИНАЛЕН НАПОН: DC = 1500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 5,4 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C до +90 °C; БРЕНД: FABER, KBE; СТАНДАРДИ: VDE 0283-618, DIN EN 50618, IEC 62930; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 56 kg/km; ПАКОВАЊЕ: 500 m;