КАБЕЛ СОЛАРЕН H1Z2Z2-K 1×4 ЦРНА – DE

54 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 55 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 1000 V;
НОМИНАЛЕН НАПОН: DC = 1500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 5,4 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C до +90 °C;
БРЕНД: FABER, KBE;
СТАНДАРДИ: VDE 0283-618, DIN EN 50618, IEC 62930;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 55 kg/km;
ПАКОВАЊЕ: 500 m;

313551 Brand: