КАБЕЛ СОЛАРЕН H1Z2Z2-K 1×4 ЦРВЕНА

52 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 55 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 1000 V;
НОМИНАЛЕН НАПОН: DC = 1500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 6,6 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 4 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C до +90 °C;
БРЕНД: GENERAL CAVI;
СТАНДАРДИ: CEI EN 50618, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 58,2 kg/km;
ПАКОВАЊЕ: 500 m;

313563