КАБЕЛ N2XH 5×10

513 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 74 A; СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 86 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 21,3 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 15 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +90 °C; БРЕНД: FABER, TT KABELI, GRAND, EUROCABLE, TELKABL; СТАНДАРДИ: VDE 0276-604, HD 604 S1, IEC 60502-1, EN 60332-3-24; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 723 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;

Опис

СЕРТИФИКАТ:
КАТАЛОГ: https://ttcables.com/products/n2xh/27