КАБЕЛ N2XH 5×4

212 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 42 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 52 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 16,7 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 15 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +90 °C;
БРЕНД: FABER, EUROCABLE, WASKOENIG+WALTER, PRYSMIAN, GRAND, TELKABL;
СТАНДАРДИ: VDE 0276-604, HD 604 S1, IEC 60502-1, EN 60332-3-24;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 357 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;