КАБЕЛ N2XH 3×2,5

88 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 32 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 40 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 10,3 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 15 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +90 °C;
БРЕНД: TT KABELI, GRAND, TELKABL;
СТАНДАРДИ: VDE 0276-604, HD 604 S1, IEC 60502-1, EN 60332-3-24;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 184 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;