КАБЕЛ H07RN-F (GN 50) 4×1.5

96 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 16 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/750 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 10,4 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 5 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 °C до +55 °C;
БРЕНД: FABER;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-21;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 190 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

307403 Brand: