КАБЕЛ H07RN-F (GN 50) 3×2.5

111 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 21 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/750 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 11,1 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 5 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 °C до +55 °C; БРЕНД: FABER; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-21; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 235 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;