КАБЕЛ H07RN-F (GN 50) 3×1.5

75 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 15,5 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/750 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 9,4 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 5 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 °C до +55 °C;
БРЕНД: FABER;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-21;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 155 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

307303 Brand: