КАБЕЛ H07RN-F (GN 50) 3×1.5

75 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 15,5 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/750 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 9,4 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 5 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 °C до +55 °C; БРЕНД: FABER; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-21; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 155 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;