КАБЕЛ H07RN-F (GN 50) 4×2.5

147 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 22 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/750 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 12,3 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 °C до +55 °C; БРЕНД: FABER; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-21; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 280 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;