КАБЕЛ H05VV-F (PP/J) 5×1.5

73 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 16 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 10,05 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: GRAND, ROMCAB, АЛЕВАДО; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-11, IEC 60227-5, HD 21.5 S3; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 188 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 100 m;