КАБЕЛ H05VV-F (PP/J) 5×2.5 ГРАНД

120 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 20 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 12,0 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: GRAND; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-11, IEC 60227-5, HD 21.5 S3; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 279 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 100 m;