КАБЕЛ H05VV-F (PP/J) 5×2.5 ГРАНД

115 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 20 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 12,0 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND;
СТАНДАРДИ: SRPS HD 21.5 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 279 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

3055049 Brand: