КАБЕЛ H05VV-F (PP/J) 3×2.5 ЦРНА

70 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 20 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 9,85 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, ROMCAB;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-11, IEC 60227-5, HD 21.5 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 175 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

3053041 Brand: