КАБЕЛ H05VV-F (PP/J) 3×1.5 ЦРНА

43 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 16 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 8,1 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, BORSAN;
СТАНДАРДИ: SRPS HD 21.5 S3, TS EN 50525-2-11;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 114 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

3053031 Brand: