КАБЕЛ H05VV-F (PP/J) 5×4

190 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 30 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 13,0 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, АЛЕВАДО;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-11, IEC 60227-5, HD 21.5 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 363 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

305505 Brand: