КАБЕЛ H03VV-F (PP/L) 2×0.75 ЦРНА

18 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 6 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/300 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 5,4 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: GRAND, HAWERSAN, АЛЕВАДО; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-11, IEC 60227-5, HD 21.5 S3; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 49 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 100 m;