КАБЕЛ H03VH-H (P/L) 2×0.5

11 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 6 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/300 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 2,6 x 5,2 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 5 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, АЛЕВАДО;
СТАНДАРДИ: EN 50525-1, IEC 60227-5, HD 21.5 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 26 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 200 m;

303200 Brand: