КАБЕЛ H03VV-F (PP/L) 4×0.75

32 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 6 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/300 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 6,3 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, HAWERSAN, АЛЕВАДО;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-11, IEC 60227-5, HD 21.5 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 74 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

304401 Brand: