СТРУЕН ТРАНСФ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,400/5A,54mm,KE CT020 22 1013-400/5 K ELECTRIC

Available in store

ПРЕНОСЕН ОДНОС-400/5 (A/А);
КЛАСА НА ТОЧНОСТ-1;
МОЌНОСТ-3,75 VA;
ТИП-ЗАТВОРЕН, МОНТАЖА НА 60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА-(-25–+40)C;
ТЕРМИНАЛИ S1/S1-НА ШТРАФЕЊЕ, ЗА <=2,5mm2 ЖИЦА;
ДИМЕНЗИИ-ШИРИНА 54mm.
ВНАТРЕШНИ ОТВОРИ-3x(32×15)mm.

128194 Brand: