ПРОВОДНИК H07V-U (P) 1×10 ПЛАВА

84 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО КАНАЛ: 48 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/700 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 5,5 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 4 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, HD 21.3 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 105 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

3001071 Brand: