ПРОВОДНИК H05V-U (P) 1×1 БЕЛА

10 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО КАНАЛ: 12 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 2,3 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 4 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, ROMCAB, АЛЕВАДО;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, HD 21.3 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 14 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

3001025 Brand: