ПРОВОДНИК H07V-U (P) 1×2,5 КАФЕНА

21 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО КАНАЛ: 21 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/700 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 2,8 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 4 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, HD 21.3 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 30 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

3001043 Brand: