ПРОВОДНИК H07V-U (P) 1×10 КАФЕНА

84 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО КАНАЛ: 48 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/700 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 5,5 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 4 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: GRAND, ROMCAB, АЛЕВАДО; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, HD 21.3 S3; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 105 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 100 m;