ОДВОДНИК НА ПРЕНАПОН Т1+Т2, 37.5 kA, 3P, 412272 LEGRAND

9.873 ден

ТИП-Т1+Т2;
МАКСИМАЛНА ОДВОДНА СТРУЈА-I total(10/350)=37.5 kA;
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕН РАБОТЕН НАПОН-Uc=320 V AC;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P;
ПРЕПОРАЧАН ПРЕДОСИГУРАЧ-63А;
ДАЛЕЧИНСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА-ДА;
ДИМЕНЗИЈА-3 МОДУЛИ;
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(6-35)mm2

102301 Brand: