ОДВОДНИК НА ПРЕНАПОН Т1+Т2, 37.5 kA, 3P, 412272 LEGRAND

9.873 ден

ТИП-Т1+Т2; МАКСИМАЛНА ОДВОДНА СТРУЈА-I total(10/350)=37.5 kA; МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕН РАБОТЕН НАПОН-Uc=320 V AC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P; ПРЕПОРАЧАН ПРЕДОСИГУРАЧ-63А; ДАЛЕЧИНСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА-ДА; ДИМЕНЗИЈА-3 МОДУЛИ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(6-35)mm2