КАБЕЛ LiYCY 3×1.5

87 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 24 A;
РАБОТЕН НАПОН: MAX. 250 V
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 7 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 15 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +80 °C;
БРЕНД: FABER, DIMOULAS, ERSE, HUNKA, TELKABL;
СТАНДАРДИ: DIN VDE 0812;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 107 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

314141 Brand: