АДАПТЕР ЗА СКЛОПКИ ЗА 60 ММ ШИНСКИ РАЗВОД,3p,400А, (345×140)mm, 9345.730 RITTAL

Available in store

НОМИНАЛНА СТРУЈА-400 A(IEC/DIN EN 60 947-3);
НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P;
НАМЕНЕТ ЗА ТИПОВИ НА АС СКЛОПКИ-400А;
ДИМЕНЗИЈА-(345×140)mm(VxS);
ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ;
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-ЛАМИНИРАН ФЛЕКСИБИЛЕН БАКАР (20x29x0.3)mm2.

107312 Brand: