АДАПТЕР ЗА СКЛОПКИ ЗА 60 ММ ШИНСКИ РАЗВОД,3p,400А, 140mm, 9345.730 RITTAL

Available in store

НОМИНАЛНА СТРУЈА-400 A(IEC/DIN EN 60 947-3); НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P; НАМЕНЕТ ЗА ТИПОВИ НА АС СКЛОПКИ-400А; ДИМЕНЗИЈА-140x345mm; ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(35-120)mm2.