АДАПТЕР ЗА СКЛОПКИ ЗА 60 ММ ШИНСКИ РАЗВОД,3p,630А, (345×140)mm, 9345.710 RITTAL

Available in store

НОМИНАЛНА СТРУЈА-630 A(IEC/DIN EN 60 947-3);
НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P;
НАМЕНЕТ ЗА ТИПОВИ НА АС СКЛОПКИ-630А;
ДИМЕНЗИЈА-(345×140)mm(VxS);
ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ;
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-ЛАМИНИРАН ФЛЕКСИБИЛЕН БАКАР (32x29x0.3)mm2.

107313 Brand: