АДАПТЕР ЗА СКЛОПКИ ЗА 60 ММ ШИНСКИ РАЗВОД,3p,250А, 105mm, 9342.610 RITTAL

Available in store

НОМИНАЛНА СТРУЈА-250 A(IEC/DIN EN 60 947-3); НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P; НАМЕНЕТ ЗА ТИПОВИ НА АС СКЛОПКИ-(100-250)А; ДИМЕНЗИЈА-102x240mm; ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(35-120)mm2.