АДАПТЕР ЗА СКЛОПКИ ЗА 60 ММ ШИНСКИ РАЗВОД,3p,250А,(240×105)mm, 9342.610 RITTAL

Available in store

НОМИНАЛНА СТРУЈА-250 A(IEC/DIN EN 60 947-3);
НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P;
НАМЕНЕТ ЗА ТИПОВИ НА АС СКЛОПКИ-(100-250)А;
ДИМЕНЗИЈА-(240×105)mm(VxS);
ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ;
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(35-120)mm2.

107311 Brand: