АДАП. СО 1 ДИН НОСАЧ ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ., 25А,4mm2,(207×45)mm,10 6521 K ELECTRIC

Available in store

НОМИНАЛЕН НАПОН-400V AC;
НОМИНАЛНА СТРУЈА-25А;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P;
МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
БРОЈ НА ДИН НОСАЧИ-1, МОЖЕ ДА СЕ ДОДАВААТ УШТЕ;
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-4mm2;
ДИМЕНЗИИ:(207×45)mm(VxS),МОЖЕ ДА СЕ ПРОШИРУВА.

107351 Brand: