УТИКАЧ ТРОПОЛЕН L ИЗВЕДБА,БЕЛ 303.0

178 ден

МОЖНОСТ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА КАБЕЛ
СО ПРЕЧНИК ДО 13 mm
НОМИНАЛНА СТРУЈА/НАПОН: 16A/440 V~
ИЗРАБОТЕН ОД МАТЕРИЈАЛ ОТПОРЕН НА УДАР

400508 Brand: