УТИКАЧ ДВОПОЛЕН МАСИВЕН MEDIUM, ЦРН 305.13

123 ден

МОЖНОСТ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА КАБЕЛ
СО ПРЕЧНИК ДО 11 mm
ИЗРАБОТЕН ОД МАТЕРИЈАЛ ОТПОРЕН НА ГМЕЧЕЊЕ
НОМИНАЛНА СТРУЈА/НАПОН: 16A/250 V~
СТАНДАРД: IEC 60884-1

400517 Brand: