СТЕПЕНИШЕН АВТОМАТ AS-213, F&F

1.132 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-16A(AC-1,230V AC ); НОМИНАЛЕН РАБОТЕН НАПОН-230 V; ВРЕМЕНСКИ ОПСЕГ-(0,5 -10)min; БРОЈ НА КОНТАКТИ-1 NO; ДИМЕНЗИЈА-1 МОДУЛ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,5-2,5)mm2