СИЛИКОНСКА ЖИЦА SIF 1×1.5 ЦРНА

26 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 24 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 2,8 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 15 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -60 °C до +180 °C; БРЕНД: FABER; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, SRPS HD 21.3 S3; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 20 kg/km; ПАКОВАЊЕ: 100 m;