СИЛИКОНСКА ЖИЦА SIF 1×4

59 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 42 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 4,2 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 15 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -60 °C до +180 °C;
БРЕНД: FABER;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, SRPS HD 21.3 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 48 kg/km;
ПАКОВАЊЕ: 100 m;

309105 Brand: