СИЛИКОНСКА ЖИЦА SIF 1×4

59 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 42 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 4,2 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 15 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -60 °C до +180 °C; БРЕНД: FABER; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, SRPS HD 21.3 S3; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 48 kg/km; ПАКОВАЊЕ: 100 m;