СИГНАЛНА СИЈАЛИЧКА 3F ЗА НА ДИН ШИНА, 1 МОДУЛ, RLK-3K, RELPOL

772 ден

НОМИНАЛЕН НАПОН-230/400 V AC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P; ИНДИКАЦИЈА-3 СИЈАЛИЧКИ, ЦРВЕНИ; ДИМЕНЗИЈА-1 МОДУЛ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,5-2,5)mm2