ПОСТОЉЕ РАСТ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ. 100A, KE 000, ИЗЛ. ДОЛУ,20 9010 K ELECTRIC

Available in store

НОМИНАЛНА СТРУЈА- 100A, ПАТРОНИ NH000 ;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3;
ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ;
МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
ИЗЛЕЗ-ОД ДОЛУ;
СТАНДАРД- AC 23B;
ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-КЛЕМИ(2.5-50)mm2;;
ДИМЕНЗИИ-214x54x128(ВxШxД)mm.