ОДВОДНИК НА ПРЕНАПОН Т1+Т2, 32kA, 4P, 412253 LEGRAND

Available in store

ТИП-Т1+Т2;
МАКСИМАЛНА ОДВОДНА СТРУЈА-I total(10/350)=32 kA;
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕН РАБОТЕН НАПОН-Uc=320 V AC;
ПРЕПОРАЧАН ПРЕДОСИГУРАЧ-40А;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-4P;
ДАЛЕЧИНСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА-НЕ;
ДИМЕНЗИЈА-4 МОДУЛИ;
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(6-35)mm2

102304