КУЌИШТЕ ЗА ДМ СКЛОПКА MPX 32H I 32MA, 417481 LEGRAND

Available in store

НАМЕНЕТО ЗА ДМ СКЛОПКИ LEGRAND MPX3 32H И 32MA;
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА – IP65.

122267