КАБЕЛ NHXMH 3×1,5

Available in store

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 19,5 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 8,6 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 10 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C до +70 °C;
БРЕНД: FABER, HES, ICEL;
СТАНДАРДИ: DIN VDE 0250-214;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 130 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

320303 Brand: