КАБЕЛ NHXMH 3×2,5

Available in store

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 27 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 9,5 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 10 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C до +70 °C;
БРЕНД: FABER, HES, ICEL;
СТАНДАРДИ: DIN VDE 0250-214;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 165 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

320304 Brand: