КАБЕЛ EYY (PP00) 4×4

155 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 34 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 47 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 15 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, EUROCABLE, PRYSMIAN, MIVICO;
СТАНДАРДИ: HD 603 S1, IEC 60502-1, SRPS N.C5.220, OVE-K 603;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 400 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

310405 Brand: