КАБЕЛ EAYY (PP00-A) 4×120

705 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 216 A; СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 245 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 41 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: TT KABELI, ROMCAB, TKT, HES; СТАНДАРДИ: HD 603 S1, IEC 60502-1, SRPS N.C5.220, OVE E 820- 603; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 2538 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;