ПРОВОДНИК H07V-K (P/F) 1×70 ПЛАВА

650 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО КАНАЛ: 175 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/750 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 13,3 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 4 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: FABER, ROMCAB;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, SRPS HD 21.3 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 710 kg/km;
ПАКОВАЊЕ: 100 m;