ПРОВОДНИК H05V-K (P/F) 1×1 ЦРНА

ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО КАНАЛ: 12 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 2,5 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 4 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: GRAND, ROMCAB; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, SRPS HD 21.3 S3; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 15 kg/km; ПАКОВАЊЕ: 200 m;