ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ СО 5 ГНЕЗДА 1,5m СО ПРЕКИНУВАЧ БЕЛ, 44501.0

750 ден

ЗАШТИТЕНИ КОНТАКТИ ОД ДОПИР
ПРИКЛУЧЕН КАБЕЛ:PP/J-Y (H05VV-F) 3 x 1.5mm?
НОМИНАЛНА СТРУЈА/НАПОН: 5X16 A/250V~
ИНДИКАТОРСКА СКЛОПКА:16A / 250V~
МАКСИМАЛНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ: 3600W
ДИМЕНЗИИ(д,в,ш): 307mm X 58mm X 48 mm
СТАНДАРД: IEC 60884-1

400730 Brand: