ПОТЕНЦИОМЕТАР ЗА LED 200W EXP 1M, БЕЛ 72205.0

4.440 ден

ЗА ВГРАДУВАЊЕ ВО НОСЕЧКА ПОДЛОШКА
НОМИНАЛНА СТРУЈА/НАПОН: 10A / 250V~
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:0 – 40 C,
ДИМЕНЗИИИ(должина/висина/ширина) : 22mm x 47,1mm x 41,5mm
ПОВРЗУВАЊЕ ВО ИНСТАЛАЦИЈА:
2 ЖИЦИ ЗА ИНКАДЕСЦЕНТНИ СИЈАЛИЦИ, ДИМАБИЛНИ LED I CFL
3 ЖИЦИ ЗА ИНКАДЕСЦЕНТНИ СИЈАЛИЦИ, НЕДИМАБИЛНИ И ДИМАБИЛНИ LED I CFL
МИНИМАЛНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ:
2 ЖИЦИ-30 W ЗА ИНКАДЕСЦЕНТНИ,3W ЗАДИМАБИЛНИ LED I CFL
3 ЖИЦИ-0W
МАКСИМАЛНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ:200W ЗА ЛЕД И 50W ЗА CFL
НИВО НА ПОДЕСУВАЊЕ:
ЗА 2 ЖИЦИ-10%-85%
ЗА 3 ЖИЦИ-10%-100%
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20

400222 Brand: