ПОДНАПОНСКИ ОКИНУВАЧ ЗА DPX3 630 И 1600, 220V, 422248 LEGRAND

4.058 ден

НОМИНАЛЕН НАПОН-(100-240) V AC; НАМЕНЕТ ЗА АС СКЛОПКИ -DPX3 630 I 1600; БРОЈ НА ПОЛОВИ-1P; ПОТРОШУВАЧКА 5 VA; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,34-1,5)mm2.