НОЖ. ПАТРОН NV0-00C 20A

225 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-20 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН-500 V AC;
К-КА НА ИСКЛУЧУВАЊЕ-gG;
ГОЛЕМИНА-00C;
НОМИНАЛНА ПРЕКИДНА МОЌНОСТ-120 КА;
СТАНДАРД- HRN EN 60269, IEC 60269, DIN EN 60269,
DIN VDE 0636, ГОСТ Р 50339;
ИНДИКАТОР- НАПРЕД.

105005