НОСАЧ НА НАТПИСНА ПЛОЧКА ЗА ТИПКАЛО,BROZET08 EMAS

10 ден

МАТЕРИЈАЛ- ПЛАСТИКА; ПРИМЕНА – B – CP – CM – MB; ДОЛЖИНА ЗА ОЗНАКА-8mm;