РАЗВОДНА КУТИЈА POWER 500V 80×80 IP54 СО 4 УВОДИ, СИВА 262.1

110 ден

6 УВОДНИЦИ ЗА КАБЛИ ДО Ф14мм
СЕ ВГРАДУВА НА ЅИД СО ПОМОШ НА ЗАВРТКИ ДО 4ММ
НОМИНАЛЕН НАПОН: 500V~
ДИМЕНЗИИ: 80mm x 80mm x XXmm
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP 54
СТАНДРД: IEC 60670-1, IEC 60529

400486 Brand: